Dokument EU 8396/19

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budování důvěry v umělou inteligenci zaměřenou na člověka
/kód dokumentu 8396/19, COM(2019) 168 final/ISP (příhlásit)