Dokument EU 8838/17

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení jednotné digitální brány pro poskytování informací, postupů, pomoci a služeb pro řešení problémů a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
/kód dokumentu 8838/17, COM(2017) 256 final, 2017/0086 (COD)/ISP (příhlásit)