Dokument EU 7621/17

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu
/kód dokumentu 7621/17, COM(2017) 142 final, 2017/0063 (COD)/ISP (příhlásit)