Dokument EU 12184/16

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
/kód dokumentu 12184/16, COM(2016) 604 final, 2016/0283 (APP)/ISP (příhlásit)