Dokument EU 10868/20

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)
/kód dokumentu 10868/20, COM(2020) 563 final, 2020/0036(COD)/ISP (příhlásit)