Dokument EU 7809/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 18. zasedání konference smluvních stran (CoP 18) Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)
/kód dokumentu 7809/19, COM(2019) 146 final, 2019/0083(NLE)/ISP (příhlásit)