Dokument EU 10164/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vznik Evropského obranného fondu
/kód dokumentu 10164/17, COM(2017) 295 final/ISP (příhlásit)