Dokument EU 8765/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí
/kód dokumentu 8765/17, COM(2017) 257 final, 2017/0087 (COD)/ISP (příhlásit)