Dokument EU 14820/16

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku
/kód dokumentu 14820/16, COM(2016) 757 final, 2016/0370 (CNS)/ISP (příhlásit)