Dokument EU 15817/16

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu
/kód dokumentu 15817/16, COM(2016) 811 final, 2016/0406 (CNS)/ISP (příhlásit)