Dokument EU 13733/16

Proposal for a Council Directive amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries - Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s účastí třetích zemí
/kód dokumentu 13733/16, COM(2016) 687 final, 2016/0339 (CNS)/ISP (příhlásit)