Dokumenty EU

Zpravodajem Mgr. Jiří Zemánek

Celkem nalezeno 20 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 8556/13COM(2013) 216 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatuBere na vědomí s doporučením
 8193/13COM(2013) 167 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020 Konzultativní sděleníBere na vědomí s doporučením
 8098/13COM(2013) 175 finalZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojůBere na vědomí s doporučením
 8096/13COM(2013) 169 finalZelená kniha - Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030Bere na vědomí s doporučením
 6015/13COM(2013) 26 finalNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podnikůŽádá vládu o další informace
 6014/13COM(2012) 31 finalNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o bezpečnosti železnic (přepracované znění)Žádá vládu o další informace
 6013/13COM(2013) 30 finalNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění)Žádá vládu o další informace
 6012/13COM(2013) 27 finalNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004Žádá vládu o další informace
 5985/13COM(2013) 29 finalNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastrukturyŽádá vládu o další informace
 5960/13COM(2013) 28 finalNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železniciŽádá vládu o další informace
13183/12KOM(2012) 456 v konečném zněníNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnostiBere na vědomí, žádá vládu o důsledné hájení své pozice
13052/12KOM(2012) 416 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynůProjednat
16176/11KOM(2011) 665 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení EvropyPodrobné usnesení
15629/11KOM(2011) 650 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítěPodrobné usnesení
 8333/11KOM(2011) 144 v konečném zněníBÍLÁ KNIHA Plán jednotného evropského dopravního prostoru - vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdrojePodrobné usnesení
 7505/11KOM(2011) 112 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050Schvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
16096/10COM(2010) 639 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Energetika 2020: strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetikuBere na vědomí s doporučením
15770/10KOM(2010) 618 v konečném zněníNávrh směrnice Rady o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpademSchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
13872/10KOM(2010) 471 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření prvního programu politiky rádiového spektraNařízení shledáno sporným
13789/10KOM(2010) 475 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění)Shledáno překročení pravomocí ES


ISP (příhlásit)