Dokument EU 8096/13

Zelená kniha - Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030
/kód dokumentu 8096/13, COM(2013) 169 final/Deskriptory EUROVOCu:hospodářský růst, konkurenceschopnost, obnovitelná energie, snižování plynných emisí, trvale udržitelný rozvoj, úspora energie, zásobování energií, změna klimatuISP (příhlásit)