Dokument EU 15629/11

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě
/kód dokumentu 15629/11, KOM(2011) 650 v konečném znění, 2011/0294 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:doprava uvnitř Společenství, dopravní infrastruktura, dopravní síť, inteligentní transportní systém, komunitární osa, letecká doprava, plánování dopravy, přeshraniční spolupráce, silniční doprava, transevropská síť, vnitrozemská vodní cesta, železniční dopravaISP (příhlásit)