Dokument EU 5960/13

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici
/kód dokumentu 5960/13, COM(2013) 28 final, 2013/0028 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost dopravy, bezpečnostní norma, dohoda o službách, doprava uvnitř Společenství, dopravní infrastruktura, dopravní podnik, Evropská železniční agentura, liberalizace trhu, národní doprava, ochrana spotřebitele, osobní doprava, poskytování služeb, přidělení zakázky, přístup na trh, soutěž, transevropská síť, veřejná doprava, veřejná zakázka, volná soutěž, vozidlo, vypsání soutěže, železniční doprava, železniční síťISP (příhlásit)