Dokument EU 13183/12

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti
/kód dokumentu 13183/12, KOM(2012) 456 v konečném znění, 2012/0221 (APP)/Deskriptory EUROVOCu:archív, Evropský univerzitní institut ve Florencii, historický přehled, instituce Evropské unie, ochrana dat, ochrana soukromí, osobní údaje, rozšiřování informací, rozšiřování informací ESISP (příhlásit)