Dokument EU 13052/12

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů
/kód dokumentu 13052/12, KOM(2012) 416 v konečném znění, 2012/0202 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1305212cs.docISP (příhlásit)