Dokument EU 8556/13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
/kód dokumentu 8556/13, COM(2013) 216 final/Deskriptory EUROVOCu:dopravní infrastruktura, ekonomické nástroje životního prostředí, financování Společenství, Fond soudržnosti, hospodářská a sociální soudržnost, instituce EHP, izolace stavby, kampaň na získání veřejnosti, migrace ve Společenství, migrační proud, mořské prostředí, ochrana pobřeží, ochrana vod, přesun obyvatelstva, přírodní katastrofa, příručka, skleníkový plyn, snižování plynných emisí, spolupráce v oblasti životního prostředí, udržitelné lesní hospodářství, udržitelné zemědělství, úspora energie, zelená plocha, zhoršování životního prostředí, změna klimatu, znečišťování pobřežíISP (příhlásit)