Dokument EU 8333/11

BÍLÁ KNIHA Plán jednotného evropského dopravního prostoru - vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje
/kód dokumentu 8333/11, KOM(2011) 144 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost dopravy, dopravní síť, konkurenceschopnost, pozemní doprava, společná dopravní politika, tarifikace infrastruktury, transevropská síť, trvale udržitelná mobilita, trvale udržitelný rozvojISP (příhlásit)