Dokument EU 15770/10

Návrh směrnice Rady o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem
/kód dokumentu 15770/10, KOM(2010) 618 v konečném znění, 2010/0306 (NLE)/Deskriptory EUROVOCu:civilní ochrana, hodnocení projektu, jaderná bezpečnost, jaderný výzkum, nakládání s odpadem, ochrana životního prostředí, ozářené palivo, podzemní skladování odpadu, radiační ochrana, radioaktivní odpadISP (příhlásit)