Dokument EU 6013/13

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění)
/kód dokumentu 6013/13, COM(2013) 30 final, 2013/0015 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0601313cs.docISP (příhlásit)