Dokument EU 13052/12

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů
/kód dokumentu 13052/12, KOM(2012) 416 v konečném znění, 2012/0202 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:obchod uvnitř Společenství, obchodovatelné emisní povolení, skleníkový plyn, tržní zvyklostiISP (příhlásit)