Dokument EU 8556/13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
/kód dokumentu 8556/13, COM(2013) 216 final/

Přílohy dokumentu

e0855613cs.docISP (příhlásit)