Dokument EU 5985/13

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury
/kód dokumentu 5985/13, COM(2013) 29 final, 2013/0029 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost dopravy, bezpečnostní norma, dohoda o službách, doprava uvnitř Společenství, dopravní infrastruktura, dopravní podnik, Evropská železniční agentura, liberalizace trhu, národní doprava, ochrana spotřebitele, osobní doprava, poskytování služeb, přidělení zakázky, přístup na trh, soutěž, transevropská síť, veřejná doprava, veřejná zakázka, volná soutěž, vypsání soutěže, železniční doprava, železniční síťISP (příhlásit)