Digitální knihovna "České sněmy"

Dokumenty českého sněmovnictví

Popis projektu Digitální knihovny "České sněmy"

Artikule sněmu království českého 1515-1810

Počátky českého sněmovnictví a jeho vývoj do začátku 15. století

Břetislavova dekreta (1039)
Břetislavovo ustanovení o seniorátě (1055)
Zlatá bula sicilská (1212)
Privilegium Přemysla Otakara II. na práva Židů (1254)

České sněmy v době husitské (do pol. 15. století)

Akta weřejná i sněmowní w Čechách i w Morawě od r. 1414 do 1428
Různé písemnosti z let 1421-1438
Akta weřejná i sněmowní w králowstwí Českém od r. 1432 do 1439
Sněmownj wěci české od r. 1440 do 1446
Sněmowní wěci české od r. 1446 do 1452

České sněmy v období stavovské monarchie do počátku 17. století

Akta weřejná i sněmowní w králowstwí Českém od r. 1453 do 1490
Akta mezi králem Jiřím a jednotau panskau w Čechách od roku 1463 do 1468
Akta weřejná i sněmovní w králowstwí Českém od r. 1466 do 1500
Akta weřejná i sněmowní w Čechách od r. 1500 do 1509
Majestát Rudolfa II. na náboženské svobody (1609)
Konfederace stavů zemí Koruny české (1619)

Edice "Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu"

Svazek Období Poznámka
I. 1526-1545  
II. 1546-1557  
III. 1558-1573  
IV. 1574-1576  
V. 1577-1580  
VI. 1581-1585  
VII. 1586-1591  
VIII. 1592-1594  
IX. 1595-1599  
X. 1600-1604  
XI. - 1. část 1605  
XI. - 2. část - sešit 1 1605-1607  
XI. - 2. část - sešit 2 1605-1607  
XI. - rejstřík k 2. části 1605-1607  
XV. - 1. část 1611 92 s. (úvod), 791 s. (texty)
XV. - 2. část 1611 125 s. (úvod), 741 s. (texty)
XV. - 3. část 1611 jmenný a věcný rejstřík

Svazky XII. - XIV nevyšly.

České sněmy v období habsburského absolutismu do roku 1848

Artikule sněmu 7. 3. 1715 - 10. 10. 1715
Der böhmische Landtag im Jahre 1847

Blok se seznamem bez odrážek

Digitální knihovna "České sněmy" si klade za cíl zpřístupnit na internetu všechny dostupné pramenné materiály vztahující se k dějinám českého sněmovnictví.Přihlásit/registrovat se do ISP