Dokument EU 13872/10

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření prvního programu politiky rádiového spektra
/kód dokumentu 13872/10, KOM(2010) 471 v konečném znění, 2010/0252 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:bezdrátová telekomunikace, evropský audiovizuální prostor, frekvenční pásmo, přenosová síť, radiační ochrana, regulace telekomunikací, sladění norem, technické předpisy a normy, telekomunikaceISP (příhlásit)