Dokument EU 16096/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Energetika 2020: strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku
/kód dokumentu 16096/10, COM(2010) 639 final/
ISP (příhlásit)