Dokument EU 8098/13

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů
/kód dokumentu 8098/13, COM(2013) 175 final/Deskriptory EUROVOCu:dopravní síť, obnovitelná energie, program Společenství, snižování plynných emisí, spotřeba energie, statistika ESISP (příhlásit)