Dokument EU 6014/13

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o bezpečnosti železnic (přepracované znění)
/kód dokumentu 6014/13, COM(2012) 31 final, 2013/0016 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:celkové výdaje, z nichž část není splatná v rozpočtovém roce, návrh rozpočtu ES, obnovitelná energie, opravný rozpočet, rozpočtový odhad, společný podnik, úvěr, všeobecný rozpočet ES, výzkum a vývojISP (příhlásit)