Dokument EU 16176/11

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy
/kód dokumentu 16176/11, KOM(2011) 665 v konečném znění, 2011/0302 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:energetická politika, Fond soudržnosti, hospodářská a sociální soudržnost, investice ES, jednotný trh, konkurenceschopnost, plánování dopravy, podpora investic, princip subsidiarity, společná dopravní politika, telekomunikační politika, transevropská síť, záměr zájmu Společenství, způsob financováníISP (příhlásit)