Dokument EU 6013/13

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění)
/kód dokumentu 6013/13, COM(2013) 30 final, 2013/0015 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost dopravy, činnost orgánu, doprava uvnitř Společenství, důchodce, Evropská železniční agentura, penzijní připojištění, podmínky pro odchod do důchodu, předčasný důchod, sladění norem, soukromé pojištění, stárnutí obyvatelstva, technická norma, transevropská síť, železniční dopravaISP (příhlásit)