Dokument EU 13789/10

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění)
/kód dokumentu 13789/10, KOM(2010) 475 v konečném znění, 2010/0253 (COD)/
ISP (příhlásit)