Dokument EU 6012/13

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004
/kód dokumentu 6012/13, COM(2013) 27 final, 2013/0014 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost dopravy, bezpečnostní norma, činnost orgánu, doprava uvnitř Společenství, dopravní infrastruktura, dopravní podnik, Evropská železniční agentura, liberalizace trhu, ochrana spotřebitele, osobní doprava, poskytování služeb, přístup na trh, sladění norem, soutěž, technická norma, transevropská síť, veřejná doprava, veřejná zakázka, železniční doprava, železniční síťISP (příhlásit)