Dokument EU 13872/10

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření prvního programu politiky rádiového spektra
/kód dokumentu 13872/10, KOM(2010) 471 v konečném znění, 2010/0252 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1387210cs.docISP (příhlásit)