Dokument EU 5960/13

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici
/kód dokumentu 5960/13, COM(2013) 28 final, 2013/0028 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0596013cs.docISP (příhlásit)