Dokument EU 6015/13

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků
/kód dokumentu 6015/13, COM(2013) 26 final, 2013/0013 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost dopravy, bezpečnostní norma, doprava uvnitř Společenství, dopravní infrastruktura, dopravní podnik, Evropská železniční agentura, jednotný účetní systém, liberalizace trhu, odbytový podnik, ochrana spotřebitele, osobní doprava, poskytování služeb, přístup na trh, sociální dávky, soutěž, státní podpora, transevropská síť, veřejná doprava, veřejná zakázka, železniční doprava, železniční síťISP (příhlásit)