Dokument EU 8193/13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020 Konzultativní sdělení
/kód dokumentu 8193/13, COM(2013) 167 final/

Přílohy dokumentu

e0819313cs.docISP (příhlásit)