Dokument EU 16096/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Energetika 2020: strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku
/kód dokumentu 16096/10, COM(2010) 639 final/Deskriptory EUROVOCu:akční program, elektrická energie, energetická lokalita, energetická politika, konkurenceschopnost, obnovitelná energie, plyn, trvale udržitelný rozvoj, úspora energie, zahraniční trh, zásobování energiíISP (příhlásit)