Dokument EU 7505/11

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050
/kód dokumentu 7505/11, KOM(2011) 112 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:energetický výzkum, novinka, obnovitelná energie, ochrana životního prostředí, podpora investic, průmyslová restrukturalizace, průmyslové znečišťování, snižování plynných emisí, spotřeba energie, výroba energie, změna klimatuISP (příhlásit)