Stenografický zápis 94. schůze, 29. února 2024


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová


165. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace


(Jednání přerušeno v 9.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.11 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová
Místopředseda PSP Karel Havlíček
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Ministryně obrany ČR Jana Černochová
Poslanec Lubomír Metnar
Místopředseda PSP Karel Havlíček
Ministryně obrany ČR Jana Černochová
Poslanec Lubomír Metnar
Poslanec Pavel Staněk
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Místopředseda PSP Karel Havlíček
Ministr dopravy ČR Martin Kupka
Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová


110. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na 27. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 9. až 27. srpna 2021 v Abidjanu /sněmovní tisk 528/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela
Poslanec Michal Ratiborský


111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách, podepsané v Nassau 7. prosince 2016 /sněmovní tisk 556/ - druhé čtení

Ministryně pro vědu a výzkum ČR Helena Langšádlová
Poslanec Karel Rais


112. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsané v Mexiku D. F. 14. srpna 1990, a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsaná v Mexiku D. F. 14. srpna 1990 /sněmovní tisk 560/ - druhé čtení

Ministryně pro vědu a výzkum ČR Helena Langšádlová
Poslanec Petr Beitl


113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob, podepsaná dne 11. října 2023 v Praze /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení

Ministryně pro vědu a výzkum ČR Helena Langšádlová
Poslanec Marek Benda


114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (IBRD) /sněmovní tisk 582/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Ondřej Lochman


115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Yaoundé dne 7. února 2023 /sněmovní tisk 583/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Strýček


116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o státních hranicích, podepsaná dne 9. listopadu 2023 v Praze /sněmovní tisk 588/ - druhé čtení

Ministryně pro vědu a výzkum ČR Helena Langšádlová
Poslanec Michal Ratiborský


119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) /sněmovní tisk 593/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Ondřej Benešík


120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatá v Ženevě dne 12. května 2023 /sněmovní tisk 600/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministryně pro vědu a výzkum ČR Helena Langšádlová
Poslanec Michal Ratiborský


121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o leteckých službách, podepsaná v Rijádu dne 5. prosince 2023 /sněmovní tisk 624/ - prvé čtení

Ministryně pro vědu a výzkum ČR Helena Langšádlová
Poslanec Tomáš Kohoutek


122. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací úmluva Mezinárodní organizace práce č. 191 o bezpečném a zdravém pracovním prostředí (následné změny) z roku 2023 a k informaci Změny z roku 2022 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, doporučení Mezinárodní organizace práce č. 207 o bezpečném a zdravém pracovním prostředí (následné změny) z roku 2023, a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 208 o kvalitní učňovské přípravě z roku 2023 spolu se stanoviskem vlády k nim /sněmovní tisk 635/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka
Místopředseda PSP Jan Skopeček
Poslankyně Jana Pastuchová


146. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020 /sněmovní tisk 125/

Poslanec Jan Jakob
Poslanec Ondřej Babka
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Jan Jakob
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Ondřej Babka
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jan Jakob
Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Marek Benda
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ondřej Babka
Poslanec Jan Jakob


147. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2021 /sněmovní tisk 188/

Poslanec Jan Lacina
Místopředseda PSP Jan Skopeček

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová


166. Ústní interpelace

Poslanec Zdeněk Kettner
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Poslanec Zdeněk Kettner
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Poslanec Josef Kott
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Poslanec Josef Kott
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Poslanec František Petrtýl
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Poslanec František Petrtýl
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Poslanec Karel Sládeček
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Poslanec Miloslav Janulík
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Poslanec Robert Králíček
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Poslanec Robert Králíček
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Poslankyně Lucie Šafránková
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Poslankyně Lucie Šafránková
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Poslanec Martin Kukla
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Poslanec Martin Kukla
Předseda vlády ČR Petr Fiala
Místopředsedkyně PSP Olga Richterová
Místopředseda PSP Karel Havlíček
Poslanec Igor Hendrych
Poslanec Vladimír Zlínský
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela
Poslanec Vladimír Zlínský
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela
Poslanec Josef Kott
Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Ivan Bartoš
Poslanec Josef Kott
Poslanec Radek Koten
Poslanec Lubomír Metnar
Poslanec Zdeněk Kettner
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslanec Zdeněk Kettner
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslanec Drahoslav Ryba
Poslanec Karel Rais
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mikuláš Bek
Poslanec Karel Rais
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mikuláš Bek
Poslanec Lubomír Brož
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mikuláš Bek
Poslanec Roman Kubíček
Poslankyně Andrea Babišová
Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslankyně Andrea Babišová
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslankyně Iveta Štefanová
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslanec Aleš Juchelka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela
Poslanec Aleš Juchelka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela
Poslankyně Jana Hanzlíková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mikuláš Bek
Poslankyně Jana Hanzlíková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mikuláš Bek
Poslanec Richard Brabec
Ministr životního prostředí ČR Petr Hladík
Poslanec Richard Brabec
Ministr životního prostředí ČR Petr Hladík
Poslanec Patrik Nacher
Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Hubert Lang
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Lenka Knechtová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mikuláš Bek
Poslanec Robert Stržínek
Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová

(Jednání skončilo v 18.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP