Sněmovní tisk 600
Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 600/0 dne 14. 12. 2023.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1031/23, PID ALBSCWJD9VDC.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání mezinárodní smlouvy tak, aby sněmovna s ní mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 1. 2024 (usnesení č. 226). Určil zpravodaje: Michal Ratiborský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. čteníMezinárodní smlouva byla projednána v obecné rozpravě 29. 2. 2024 na 94. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s mezinárodní smlouvou vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 916).
  Mezinárodní smlouva byla projednána v podrobné rozpravě 29. 2. 2024 na 94. schůzi.
  Mezinárodní smlouva byla schválena (usnesení č. 916).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 12. 2023 jako senátní tisk 204/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2024 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 2. 202 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 204/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 2. 2024 a přijal usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako tisk 204/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2024 na 23. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 411).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 8. 3. 2024.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská agentura pro chemické látky, chemický výrobek, mezinárodní obchod, nebezpečná látka, pesticidy, přistoupení k dohodě, ratifikace dohodyISP (příhlásit)