Sněmovní tisk 593
Změna Doh. o zal. Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 593/0 dne 6. 12. 2023.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 946/23, PID KORNCTPELPAS.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 12. 2023 (usnesení č. 222). Určil zpravodaje: Mgr. Ondřej Benešík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 2. 2024 na 94. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 915).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 3. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 593/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 5. 2024 na 103. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 60, usnesení č. 1007).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 22. schůze Senátu (od 6. 3. 2024) jako bod č. 7 (dán souhlas k ratifikaci).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 31. 5. 2024.Deskriptory EUROVOCu: banka, Česká republika, EBOR, evropské organizace, mezinárodní dohoda, ratifikace dohodyISP (příhlásit)