Pořad 94. schůze

94. schůze (27., 28., 29. února, 1., 5., 6., 7., 8. března 2024)

Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 459/ - druhé čtení

Projednávání (27. února 2024)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - druhé čtení

Projednávání (27. února 2024)

6. Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 523/ - druhé čtení

Projednávání (27. února 2024)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 524/ - druhé čtení

Projednávání (27. února 2024)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 540/ - druhé čtení

Projednávání (27. února 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - druhé čtení

Projednávání (27. února 2024)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení

Projednávání (1. března 2024)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 570/ - druhé čtení

Projednávání (1. března 2024)

13. Návrh poslanců Michaela Rataje, Jana Bauera, Miloše Nového, Olgy Richterové a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 428/ - druhé čtení

Projednávání (1. března 2024)

15. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (5. března 2024)
Projednávání, část č. 2 (8. března 2024)

17. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (6. března 2024)
Projednávání, část č. 2 (8. března 2024)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 633/ - prvé čtení

Projednávání (1. března 2024)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 636/ - prvé čtení

Projednávání (6. března 2024)

21. Vládní návrh zákona o veřejné hydrometeorologické službě a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon o veřejné hydrometeorologické službě) /sněmovní tisk 637/ - prvé čtení

Projednávání (1. března 2024)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (1. března 2024)

107. Návrh poslanců Patrika Nachera, Marka Výborného, Barbory Urbanové a Jakuba Michálka na vydání zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění /sněmovní tisk 604/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (6. března 2024)

110. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na 27. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 9. až 27. srpna 2021 v Abidjanu /sněmovní tisk 528/ - druhé čtení

Projednávání (29. února 2024)

111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách, podepsané v Nassau 7. prosince 2016 /sněmovní tisk 556/ - druhé čtení

Projednávání (29. února 2024)

112. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsané v Mexiku D. F. 14. srpna 1990, a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsaná v Mexiku D. F. 14. srpna 1990 /sněmovní tisk 560/ - druhé čtení

Projednávání (29. února 2024)

113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob, podepsaná dne 11. října 2023 v Praze /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení

Projednávání (29. února 2024)

114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (IBRD) /sněmovní tisk 582/ - druhé čtení

Projednávání (29. února 2024)

115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Yaoundé dne 7. února 2023 /sněmovní tisk 583/ - druhé čtení

Projednávání (29. února 2024)

116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o státních hranicích, podepsaná dne 9. listopadu 2023 v Praze /sněmovní tisk 588/ - druhé čtení

Projednávání (29. února 2024)

117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021 /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení

Projednávání (7. března 2024)

119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) /sněmovní tisk 593/ - prvé čtení

Projednávání (29. února 2024)

120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatá v Ženevě dne 12. května 2023 /sněmovní tisk 600/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (29. února 2024)

121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o leteckých službách, podepsaná v Rijádu dne 5. prosince 2023 /sněmovní tisk 624/ - prvé čtení

Projednávání (29. února 2024)

122. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací úmluva Mezinárodní organizace práce č. 191 o bezpečném a zdravém pracovním prostředí (následné změny) z roku 2023 a k informaci Změny z roku 2022 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, doporučení Mezinárodní organizace práce č. 207 o bezpečném a zdravém pracovním prostředí (následné změny) z roku 2023, a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 208 o kvalitní učňovské přípravě z roku 2023 spolu se stanoviskem vlády k nim /sněmovní tisk 635/ - prvé čtení

Projednávání (29. února 2024)

123. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (28. února 2024)
Projednávání, část č. 2

132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - třetí čtení

Projednávání (8. března 2024)

136. Návrh poslanců Michaela Rataje, Jana Bauera, Miloše Nového, Olgy Richterové a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 428/ - třetí čtení

Projednávání (6. března 2024)

139. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (1. března 2024)

140. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Projednávání, část č. 1 (1. března 2024)
Projednávání, část č. 2

141. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Projednávání, část č. 1 (1. března 2024)
Projednávání, část č. 2

142. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Projednávání, část č. 1 (1. března 2024)
Projednávání, část č. 2

143. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Projednávání, část č. 1 (1. března 2024)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (5. března 2024)
Projednávání, část č. 4 (6. března 2024)

144. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Projednávání, část č. 1 (1. března 2024)
Projednávání, část č. 2

145. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Projednávání, část č. 1 (1. března 2024)
Projednávání, část č. 2

146. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020 /sněmovní tisk 125/

Projednávání (29. února 2024)

147. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2021 /sněmovní tisk 188/

Projednávání, část č. 1 (29. února 2024)
Projednávání, část č. 2 (1. března 2024)

148. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2022 /sněmovní tisk 412/

Projednávání (1. března 2024)

149. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2022 /sněmovní tisk 413/

Projednávání (1. března 2024)

150. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2022 /sněmovní tisk 494/

Projednávání (1. března 2024)

151. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2022 /sněmovní tisk 500/

Projednávání (1. března 2024)

152. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2022 /sněmovní tisk 502/

Projednávání (1. března 2024)

153. Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (září 2023) /sněmovní tisk 544/

Projednávání (7. března 2024)

154. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 /sněmovní tisk 554/

Projednávání (7. března 2024)

155. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2023 /sněmovní tisk 577/

Projednávání (7. března 2024)

156. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 /sněmovní tisk 632/

Projednávání (7. března 2024)

158. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2024 /sněmovní dokument 3860/

Projednávání (28. února 2024)

165. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání, část č. 1 (29. února 2024)
Projednávání, část č. 2 (7. března 2024)

166. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (29. února 2024)
Projednávání, část č. 2 (7. března 2024)Přihlásit/registrovat se do ISP