Sněmovní tisk 528
Akta Světové poštovní unie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 9. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 528/0 dne 4. 9. 2023.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 615/23, PID KORNCQBGC4PK.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 9. 2023 (usnesení č. 182). Určil zpravodaje: Mgr. Jaroslav Bžoch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 12. 2023 na 86. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 863).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 12. 1. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 528/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 2. 2024 na 94. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 43, usnesení č. 908).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 31. 8. 2023 jako senátní tisk 144/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 9. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 10. 2023 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 144/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 11. 2023 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 144/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 12. 2023 na 20. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 342).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 8. 3. 2024.Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní dohoda, poštovní sazba, ratifikace dohody, Světová poštovní unieISP (příhlásit)