Stenografický zápis 57. schůze, 8. srpna 2013


Zahájení
(V 11.05 hodin oznámila předsedkyně PSP Miroslava Němcová, že Poslanecký klub TOP 09 žádá o přestávku do 11.30 hodin. Jednání zahájeno v 11.32 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Drobil


24. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 7344/

Místopředseda PSP Jiří Oliva
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


3. Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 778/8/- vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Martin Vacek
Poslanec Petr Gazdík


23. Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1004/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Drobil
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Miroslav Svoboda
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Drobil
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Pavel Drobil


7. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 1003/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Radim Jirout
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Tomáš Chalupa
Poslankyně Kateřina Klasnová


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - třetí čtení

Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Cempírek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 13.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Tomáš Chalupa
Ministr kultury ČR Jiří Balvín
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Besser
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Pavel Bém
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Zdeněk Bezecný


9. Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů /sněmovní tisk 913/ - třetí čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR František Koníček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jaromír Drábek
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Martin Vacek
Poslankyně Gabriela Pecková


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 929/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Polčák


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 930/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Polčák
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Stanislav Polčák
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil


12. Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /sněmovní tisk 931/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Suchá
Poslankyně Ivana Weberová


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 932/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jiří Šulc
Poslanec Stanislav Polčák


14. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013 /sněmovní tisk 937/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 938/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil


16. Vládní návrh zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 939/ - třetí čtení

Poslanec Petr Braný
Poslanec Radim Vysloužil


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 940/ - třetí čtení

Poslanec Radim Vysloužil


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/ - třetí čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Čechlovský


19. Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob /sněmovní tisk 986/ - třetí čtení

Poslanec Václav Zemek
Poslanec Michal Doktor


20. Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti /sněmovní tisk 989/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Viktor Paggio


21. Vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 990/ - třetí čtení

Poslankyně Milada Halíková


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1000/ - třetí čtení

Poslankyně Lenka Andrýsová
Poslankyně Dana Filipi


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 1121/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Cienciala
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Husák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Milan Urban
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Marek Benda


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1058/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR František Koníček
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslankyně Kateřina Klasnová
Ministr práce a sociálních věcí ČR František Koníček
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Martin Vacek
Poslanec Roman Sklenák
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP