Sněmovní tisk 603
Novela z. - tiskový zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministryně kultury.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 8. 2013.
  Zákon Senátem schválen 13. 9. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Zákon z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny nepodepsala předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Zákon vyhlášen 2. 10. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 305/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4223Zdeněk Bezecný04100-03110.doc (20 KB) / PDF (66 KB, 1 strana) 24. 10. 2012 v 10:56:24
6065Igor Svoják04731-04242.doc (27 KB) / PDF (66 KB, 2 strany) 26. 3. 2013 v 18:50:09


Hesla věcného rejstříku: Tisk
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: adresné rozšiřování informací, dokument, informace, periodikum, rozšiřování informací, územní samospráva, vydávání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)