(12.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Máme tu bod číslo 8 - Vládní návrh zákona... (O slovo se hlásil posl. Kalousek.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, já nevím, jak kdo hlasoval, a koneckonců každý z nás hlasuje podle svého vědomí a svědomí. Já bych jenom rád podotkl, že samozřejmě slunce vyjde a chleba se upeče, když se bude platit daň z převodu nemovitostí, a nikoliv daň z nabytí nemovitých věcí, ale právě jste pohřbili občanský zákoník. To je rekodifikační zákon. (Oživení v sále.) Ten, kdo hlasoval proti tomuto zákonu, teď pohřbil možnost účinnosti občanského zákoníku k 1. 1. 2014. Blahopřeji! (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Vojtěch Filip se hlásí o slovo, kterému jej tedy udělím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, nejde o žádný pohřeb. Jde samozřejmě o nové posouzení, protože vládě stačí předložit Senátu zákonné opatření, kterým se odloží účinnost, a budeme se o tom bavit znovu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Bude ještě kontrola hlasování, teď jsem tady upozorněn, takže prosím ještě chvilku počkejte s tímto zákonem. Je tady kontrola hlasování, která proběhne. (Po chvíli:) Pan poslanec Chalupa?

 

Poslanec Tomáš Chalupa: Já se omlouvám. To je podruhé na konci tohoto volebního období, kdy se mi to stává, kdy jsem hlasoval, a místo toho se tam objevilo X. Je to má vina a prosím o obnovu hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tady jsme slyšeli zpochybnění z úst pana poslance Chalupy a budeme hlasovat o námitce, kterou on vznesl, ve které zpochybnil hlasování. Budeme hlasovat o námitce pana poslance Chalupy. Zahajuji hlasování... (Poslanci žádali odhlášení.) Tak ho tedy zruším. Nejdřív vás odhlásím všechny, hlasování je zmatečné. Všichni jste odhlášeni. Znovu vás přihlašuji a ještě jednou. Hlasování o námitce pana poslance...

Prosím, paní poslankyně Klasnová.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Já jsem se pouze chtěla ujistit pro lepší znalce jednacího řádu, jestli lze takto postupovat, protože předsedající řekl, že ukončil už projednávání tohoto tisku. Takže předpokládám, že toto když bylo vyřčeno, že už by se nemělo pokračovat. Ale Sněmovna se asi stejně rozhodne, jak chce, takže je to celkem jedno.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tam ta formulace je bezprostředně. Je to podle mě bezprostředně a dá se to tak chápat, že to bylo provedeno, ještě než jsme začali další bod. Je to podle mě v takovém čase, který lze chápat jako bezprostředně. Myslím si, že je to takový poměrně přiměřený výklad. A bylo by spíš brutální říci, že to nebylo bezprostředně.

 

Prosím, budeme tedy hlasovat o námitce pana poslance Chalupy.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout námitku pana poslance Chalupy, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování 43 přihlášeno je 137, pro hlasovalo 99, proti 11, takže to bylo přijato.

 

A budeme tedy hlasovat znova. Já jenom vám řeknu, abyste věděli přesně o čem - o závěrečném textu usnesení, který vám ještě jednou pro jistotu přečtu: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech.... Promiňte, já se omlouvám, já jsem začal číst špatný text. (Pobavení.) Já ještě zagonguji a najdu si ten správný. Omlouvám se.

 

A teď ještě jednou přečtu správný text, který máme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o dani z nabytí nemovitých věcí podle sněmovního tisku 1003, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu." To je tedy ten text k hlasování, které opakujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text, který jsem přečetl, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 44, přihlášeno je 114, pro hlasovalo 73, proti 33. V této chvíli to bylo přijato, pokud se nepletu.

 

Takže myslím, že můžeme ukončit projednávání bodu číslo 7. A teď je tady bod číslo

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb.,
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 603/ - třetí čtení

Tady by měl u stolku zpravodajů zasednout ministr kultury Jiří Balvín a poslanec Zdeněk Bezecný. Prosím. Pozměňovací návrhy máme pod tiskem 603/2.

Já teď otevírám rozpravu ve třetím čtení. Je tady nějak moc rušno! Prosím paní poslankyni. Nevím, co má na srdci. Ano, prosím.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, protože je to tisk, který prošel školským výborem, považuji za svoji povinnost, abych se vyjádřila ke dvěma pozměňovacím návrhům, které v druhém čtení byly načteny.

Především se jedná o pozměňovací návrh pana poslance Svojáka, který uplatnil ve druhém čtení. Tímto pozměňujícím návrhem se dostáváme do poněkud problematické situace - minimálně ze dvou důvodů. První důvod je ten, že se vytváří nerovnost mezi vydavateli běžného periodického tisku a vydavateli, kteří spadají pod územní samosprávu.

Za druhé, vytváří se značně problematický precedens pro rozhodování při uveřejňování doplňujících informací, protože vzniká dvojkolejnost - jednak zůstává stávající model prostřednictvím soudní cesty a za druhé se vytváří prostor pro rozhodování na Ministerstvu kultury. Tato dvojkolejnost je jednak nešťastná a jednak z praktického hlediska obtížně realizovatelná, proto se chci vyjádřit k tomuto pozměňovacímu návrhu, který nebudu podporovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě je někdo do rozpravy? Pan poslanec Stanjura se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když se podíváte na to číslo tisku 603, tak vidíte, že se mi to dařilo blokovat poměrně dlouho, na třetí čtení došlo až dneska. A vy, kteří ve svatém nadšení si slibujete od toho, že v obecních a městských zpravodajích bude publikovat opozice svou pravdu a jak se zkvalitní informace občanům, tak já vám říkám, že tím ty časopisy zabijete. Možná je to dobře, možná obce a kraje ty peníze mohou použít na něco jiného, ale představa, jak se dohaduje koalice a opozice o prostor v městském zpravodaji, který by měl být poměrně apolitický, a je možné, že ho někteří zneužívají, a já si myslím, že ti, kdo ho zneužívají, tak nedopadnou dobře. Pokud si pamatuji, tak nejčastější fotka ve středních Čechách ve zpravodaji byla fotka Davida Ratha. A kde je on dneska a kde jsme dneska my? Tohle prostě není cesta. To prostě není cesta. Já se směji a přel jsem se o tom s paní kolegyní Karolínou Peake a možná i s paní kolegyní Klasnovou, že tohle prý má být protikorupční opatření. Podle mě je to k smíchu. Jenom to vyrobí problémy. A to říkám, že jsem v městském zastupitelstvu v opozici, koalice si tam publikuje o tom, jak to město krásně řídí. No a? Já v tom problém nevidím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP