(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Procedura je natolik jednoduchá, že předpokládám, že o ní nemusíme hlasovat. Nemá proti tomu nikdo žádnou námitku? Ne. Pane zpravodaji, prosím, abyste přednášel jednotlivé návrhy, a budeme o nich hlasovat.

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Takže nyní budeme hlasovat o návrhu, který je v materiálu, v tisku 603/2 pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Stanoviska? (Poslanec Bezecný: Souhlas. Ministr: Ano.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 45, přihlášeno 134, pro 88, proti 8. Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Igora Svojáka, který máte v tisku pod písmenem C. Stanovisko - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pane ministře, stanovisko? (Ministr: Nesouhlas.) Nesouhlas.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 46, přihlášeno 133, pro 61, proti 33. Tento návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku. Souhlas. (Ministr: Jestliže nebyl přijat, tak je to nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Já se ještě ujistím pohledem na legislativu, že bylo hlasováno o všech návrzích. (Hlasy: Bylo.)

 

Takže přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 603, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska jsme slyšeli, proto zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 47, přihlášeno 133, pro 69, proti 26. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

9.
Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů
/sněmovní tisk 913/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujala místo za navrhovatele senátorka Božena Sekaninová a zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Pecková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 913/3, který jsme všichni obdrželi. Ještě předtím, než zahájím rozpravu, se ptám - faktická poznámka kolegy Skopala? Omyl.

Takže k započatému bodu otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Jako první pan ministr Koníček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR František Koníček Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi jenom velmi stručně se vyjádřit k tomuto předkládanému návrhu zákona, který tady už byl projednán 18. a 19. v obecné rozpravě a 19. již v podrobné rozpravě ve druhém čtení. Já bych chtěl jenom za Ministerstvo práce a sociálních věcí znovu připomenout, že Ministerstvo práce a sociálních věcí po dohodě s garančním výborem se podílelo na tvorbě podkladů, které se staly vlastně východiskem pro komplexní pozměňovací návrh, který je ve vašem tisku označen jako 913/2, resp. písmenem A. Dne 20. 6. byl načten pozměňovací návrh 913/3 paní poslankyně Kohoutové a pana poslance Zbyňka Stanjury a já velmi stručně za Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak jak bylo už ve druhém čtení také argumentováno mou předchůdkyní paní ministryní Müllerovou, chci poprosit, abychom zvažovali, nebo abychom v tomto případě akceptovali návrh tak, jak je, garančního výboru, to znamená variantu A, tisk 913/2.

Pokud by bylo zapotřebí se vyjadřovat i k tomu konkurenčnímu komplexnímu pozměňovacímu návrhu, tak tak rád učiním, ale vy, kteří jste ten tisk měli možnost studovat, víte, že ta varianta má bohužel mnoho úskalí a fakticky nám bude věc jenom dál a dál komplikovat. Myslím si, že už je načase, abychom ten produkt jednou čistým řezem jaksi ukončili a potom dále řešili jenom důsledky, které z toho budou pro nás jako zadavatele, nebo jako ministerstvo vyplývat.

Takže já děkuji za pozornost a prosím o to, abychom se soustředili na variantu A. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci navrhnout, abychom podle § 95 opakovali druhé čtení. My jsme navrhli ve druhém čtení - můžete kývat hlavou, pak to spadne pod stůl celé -, aby náš pozměňovací návrh byl vzat jako základ k tomu, abychom mohli vytvořit nějaký kompromis. Vy jste to odmítli. My znovu nabízíme, abychom to vrátili do druhého čtení a přijali takový kompromis, který umožní a zminimalizuje potenciální ztráty pro český stát. Myslím si, že to není o tom, že to chceme zachovat. Myslím, že jsme jasně deklarovali, minimálně má politická strana, že jsme připraveni o tom hlasovat. Nicméně ty návrhy jsou dneska natolik nevyvážené, konfrontační, ty pozměňovací, že si myslíme, že je šance udělat kompromis, který zruší sKartu a současně minimalizuje riziko pro český stát, že budeme muset vynakládat nějakou částku za kompenzaci. Pokud vy usoudíte, že je to jedno, a riziko té kompenzace vezmete na sebe, prosím. Ale my jsme připraveni nějaký kompromis najít, a to velmi rychle, tak abychom zrušili a to riziko zmenšili či minimalizovali. Nikdy nemůžeme říct, že to riziko neexistuje vůbec.

Proto dávám v souladu s jednacím řádem návrh na opakování druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Kolega Stanjura vznesl procedurální návrh na opakování druhého čtení, o kterém bychom měli hlasovat ihned. (Krátká porada.) Dobře, takže dostávám upozornění, že o tomto návrhu se hlasuje až po ukončení rozpravy. Další do rozpravy se hlásí kolega Sklenák. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, nevím, o jakém kompromisu mluví pan poslanec Stanjura. My se přece sKartami v této Sněmovně zabýváme více než dva roky. Výbor pro sociální politiku se tím zabýval velmi pečlivě a přijal komplexní pozměňovací návrh k senátnímu návrhu, který byl na tom výboru přijat hlasy všech přítomných poslanců. Čili na tom byla shoda. A to, co navrhuje Občanská demokratická strana ve svém pozměňovacím návrhu, to není žádný kompromis. To je v podstatě zachování projektu sKaret. Pouze účty u České spořitelny, které pan ministr Drábek nazýval technickými účty, pan Stanjura nazývá chráněnými účty. Ale v podstatě ten princip zůstává zachován. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP