(12.30 hodin)

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, chci vám upřímně říci, že kdybych ovládal kouzlo, kterým bych dokázal pozastavit vaše odhodlání hlasovat pro tento zákon, použil bych jej. Zjevně ovšem takovou dovedností nedisponuji.

Chci tedy otevřeně říci, že budu hlasovat proti přijetí tohoto zákona. Nevím, kdo další ještě považuje daň z převodu z nemovitosti za nemravnou daň, a nechci vás z toho zkoušet. V zásadě toto hlasování ani není návrh na zrušení daně z převodu nemovitosti, na druhou stranu je to zákon, který tuto nemravnou daň opravuje, upravuje, říká se, že modernizuje, a co více, zvyšuje její daňový výkon. To, co je nejpodivnější na celém průběhu projednávání tohoto zákona v Poslanecké sněmovně, je fakt, že se k němu nevedla téměř žádná rozprava. Chápu důvody, pro které tento návrh položil do Poslanecké sněmovny a dal k projednání, tedy předtím, pan ministr Kalousek, bývalý ministr financí Kalousek, neb on je dlouhodobým zastáncem konceptu cenových map a tento návrh zákona cenové mapy nemovitostí- - i když nepřímo zavádí. Patrně existuje nějaká exkluzivní dohoda o tiché spolupráci sociální demokracie, kde tedy, jak shledávám, určitě je v oblibě zvyšovat daně z majetku, znám její záměr zdaňovat druhé a třetí nemovitosti, předpokládám, že s velkou úlevou bude hlasovat pro návrh takzvané pravicové vlády, který znovu zvýší daňové břemeno v České republice.

Toto a nic jiného jsou důvody, proč vás žádám, zejména ty z vás, kteří se ještě cítíte od středu napravo, prosím nehlasujte pro přijetí tohoto zákona a prosím zvažte, že jeho přímým důsledkem bude zvýšení daňového břemene v České republice, které v součtu a poměru hodnot v roce 2013 dosáhne povážlivě kritických hodnot, které byly stejné v roce 2006, nejbujnějším daňovém období Bohuslava Sobotky. Jakkoliv tento časový kontext, toto srovnání může být ošidné a může být překonáno, fakt, že je přijímán zákon, k němuž nebyla vedena téměř žádná rozprava, a to tedy z vůle vaší, nikoliv z vůle předkladatele, to je zjevné, mění filozofii správy a výběru této daně, mně připadá alarmující a svým způsobem naprosto symbolické.

Prosím, můžete-li, následujte mě v nepodpoře tohoto návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo stanovisko pana poslance Doktora ve třetím čtení. Pan poslanec Kalousek také do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, že vás budu zdržovat. Nedomnívám se totiž, že se nevedla dost podrobná rozprava. Ještě v roli předkladatele tohoto návrhu jsem to vysvětloval několikrát na tomto plénu i v rozpočtovém výboru. Ve vší úctě k panu poslanci Doktorovi s tím, jak vždy pozorně poslouchám celou řadu jeho názorů, teď si myslím, že prostě svoji roli sehrálo horko, že prostě mluvil zcela mimo tento návrh.

Je naprosto vyloučeno, že by vedl ke zvýšení daňového břemene. Jediné, co přináší tato změna filozofie, je naopak odstranění nekomfortního a v řadě případů nebezpečného vzájemného ručení, které mezi sebou mají při současné dani z převodu nemovitosti nabyvatel a prodávající. Protože jak známo, nabyvatel, který podle současné právní úpravy není plátcem daně, je ale ručitelem za prodávajícího, který když prodá, peníze zmizí a daň není odvedena, tak se ten, kdo nabyl nemovitost, časem, třeba za rok nebo za rok a půl, dozví, že je povinen jako ručitel daňovou povinnost zaplatit, což často vede k poměrně velmi dramatickým situacím i s nepříjemnými sociálními dopady. Riziko je systémové. Snaží se je řešit při současném mechanismu lidé různými advokátními úschovami a poukázáním peněz, leč ani advokátní úschovy nejsou stoprocentně jistou záležitostí. Je-li to systémové riziko a je-li možné ho odstranit, tak ho odstraňme. Tam, kde nebude vzájemné ručení, ani toto riziko nebude existovat. Samozřejmě daňová zátěž se nemůže zvýšit. Daň je započtena v ceně nemovitosti. Jestli ji platí prodávající, nebo nabyvatel, na ceně s nemovitostí nic nemění.

Absolutně nezavádějí cenové mapy. To je naprostý nesmysl. To jediné, k čemu je používána cenová mapa v tomto návrhu zákona, je ten komfort pro plátce, který podle současné právní úpravy je povinen si při každém prodeji nemovitostí nechat zpracovat znalecký posudek, který je potom základem pro výpočet daně. Aby byl zbaven této povinnosti, tak je tady možnost, že mu daň vyměří finanční úřad podle ceny místně obvyklé. To je proto, že za 20 let prodeje nemovitostí je statistických údajů už tolik, že je možné stanovit pro nemovitost, neplatí to například pro letouny CASA, tam to nejde, ale pro danou nemovitost lze vždy s naprostou jistotou stanovit cenu v místě obvyklou s tím, že pokud s tím poplatník není spokojen, pokud není srozuměn s tím, že mu bude vyměřena daň finančním úřadem podle ceny v místě obvyklé, tak má právo si zadat znalecký posudek a základ daně je vypočítáván z jeho posudku. A navíc si ještě náklady za zpracování posudku může dát do základu daně, to znamená, že tento návrh zákona vede ke snížení daňové zátěže a ke snížení administrativních nákladů na poplatníka. Jediné, komu to může vadit, a já tak přemýšlím, za koho pan poslanec Doktor lobbuje, jediné, komu to může vadit, jsou znalci. Ano, těm hodně ubude práce, protože 70 až 80 % případů daně z převodu nemovitostí a daně z nabytí nemovitosti podle tohoto návrhu jsou objekty sloužící k bydlení, popřípadě k rekreaci, u kterých vypadne povinnost zpracování znaleckého posudku. To neznamená, že pokud poplatník chce a bude věřit více svému znaleckému posudku než finančnímu úřadu, že si ho nemůže udělat. A pak má přednost znalecký posudek.

Takže proboha - jaká cenová mapa a jaké zvýšení daně? Dnes má povinnost nechat si zpracovat znalecký posudek a nemá možnost si náklady na posudek zahrnout, odečíst od základu daně. Teď nebude mít povinnost, teď bude mít jenom možnost, ale když bude chtít, tak tu možnost může využít a náklady si může odečíst od základu daně. Je to pro poplatníka mnohem komfortnější, snižuje to administrativní zátěž, snižuje to daňovou zátěž. Ano, ubírá to chleba znalcům, jako jediný motiv pro mého předřečníka, popřípadě horko. Žádné jiné důvody jsem nenašel. Doufám, že si to pan poslanec Doktor nebere osobně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Stále rozprava, do které se hlásí pan ministr Fischer. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer: Ano, pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Jak známo, v poslední době se s panem poslancem Kalouskem názorově či výrokově spíše nepotkáváme, či míjíme, ale v tomto případě jeho argumenty jsem schopen podpořit, sedí a já vám doporučuji tuto předlohu schválit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP