(13.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Tento zákon je nadbytečný, zaplevelíme legislativu. A je mně líto, že jsme to nestačili tím, že jsme ztratili stojedničku, zablokovat, a trvalo nám to asi rok nebo jak dlouho. Zkuste to zvážit vy, kteří si myslíte, že to pomůže. Nepomůže to, do roka a do dne to bude někdo novelizovat, starostové vám budou nadávat a je jedno, z kterého politického spektra. Každý z vašich starostů je někde v koalici a někde v opozici. Někdo to vydává a někdo to kritizuje, jak to vládnoucí koalice ve městě nebo v kraji dělá. To ovšem není cesta. Jestli jste to chtěli vyřešit, tak jste měli navrhnout zákon, že to obce nesmějí vydávat. To by bylo řešení, sice brutální, ale účinné. Ale tohle je úplně špatně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Klasnová a pak pan poslanec Kováčik.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ano, přiznám se, že já jsem zastáncem této novely a snažila jsem se naopak prosadit proti zavilé nevůli ze strany ODS projednávání tohoto zákona.

Nemyslím si, že by to cokoliv spasilo, ale je zcela jednoznačné, že to umožní, aby v radničních periodikách mohli publikovat své názory i jiní, nejenom ti, kteří jsou v koalici. A abych vás uklidnila, nebo uklidnila svého předřečníka - tam je řečeno, že se dostane přiměřený prostor. To není tak, že by tam bylo řečeno, že celé radniční periodikum bude o opozičních názorech. Přiměřený prostor. Není nikde řečeno, jaký přiměřený prostor. Já poměrně často píšu, psala jsem, dokonce jsem se tím jednu chvíli živila, a píšu ráda. A když vám dá někdo tisíc znaků, zkuste si prosím vás, kdo to znáte, něco napsat na tisíc znaků. To se vám tam maximálně vejde, že starosta je... mizera. Chtěla jsem říct to slovo, ale jako dáma ho neřeknu. Je mizera a krade. To je tak maximum, co tam dostanete.

Ale co vím, mně se podařilo takovýhle prostor vylobbovat jako zastupitelka městské části Praha 1, tento prostor využíváme, máme skutečně těch pouhých tisíc, tisíc pět set znaků. Myslím si, že nikomu nevadí, že tam jsou i ostatní strany, které nejsou zastoupeny přímo na radnici.

Já se trošku divím tomu obrovskému, zavilému úsilí toto zablokovat, protože nebude to nic negativního, je tam přiměřený prostor a každá radnice si zváží, jak přiměřený prostor opozici dá.

Jinak, jak jste říkal, radniční periodika jsou bohužel velmi často zneužívána jako hlásná trouba dané radnice. Není to zdaleka případ sociální demokracie a Ratha, je to příklad naprosto běžný a rozšířený. A řekla bych, že ještě větší problém je ten, že radniční periodika často stojí poměrně dost velké částky z rozpočtu dané obce.

Myslím si tedy, že toto je věc, která určitě bude spíše pozitivní, a přimlouvám se za ni. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalšími v pořadí jsou pan poslanec Kováčik, Chalupa a Stanjura.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, před obědem drobná poznámka vaším prostřednictvím, pane předsedající, směrem ke kolegovi Stanjurovi: Nedělejme z toho drama, nebude to nic brutálního. Pravda, možná to ani nic nespasí, ale ani nic nezprasí. Podle starého pořekadla každý chvilku tahá pilku. Pane kolego, vždyť to přece děláme pro vás.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan kolega Stanjura chce reagovat, dám mu příležitost jako prvnímu.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Typické komunistické - my to nechceme, ale my to děláme pro vás, i když to nechcete. Ale kvůli tomu jsem se nehlásil.

Jestli jsem dobře pochopil vystoupení své kolegyně Kateřiny Klasnové, tak my přijmeme zákon, kterým zaplevelíme naši legislativu, protože ona ráda píše. Mně to přijde jako poměrně slabý argument. A to, že tam je "přiměřené", stoprocentně vzniknou hádky mezi koalicí a opozicí a zejména tam, kde koalice to skutečně zneužívá, co je to přiměřený prostor na 16stránkovém, 32stránkovém, osmistránkovém periodiku. Prostě nic neodstraníte. Vy ráda píšete, na Praze 1 vám to budou muset publikovat a kvůli tomu budou mít všechny radnice problém s tím, jak to řešit a řešit, co to je přiměřené či nepřiměřené.

Já jsem to nijak nedramatizoval. Já jsem vás jenom požádal, abyste tento zbytečný zákon nepřijímali. Souhlasím, že se nic dramatického nestane, jako obvykle to starostům a zastupitelstvům ztížíme, protože si myslíme, že my ve Sněmovně jsme prostě chytřejší než na radnicích, proto jim musíme dávat poměrně podrobné návody, jak se na radnicích musejí chovat. Říkám, že na kraji jsme v opozici, na městě jsme v opozici, unesl jsem a unáším tři roky městského zpravodaje jako opoziční zastupitel. Pro nás to neděláte, my po tom nevoláme. To asi ti, kteří rádi píší.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se jenom zeptám pana poslance Chalupy: Vy nemáte faktickou poznámku? Máte řádnou přihlášku do rozpravy, výborně. V tom případě první faktickou poznámku měl pan poslanec Cempírek, pak faktickou poznámku pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Václav Cempírek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vím, že tady u tohoto řečnického pultu se hodně lže, a proto bych chtěl jednu lež opravit: Tisíc znaků nejsou dvě věty, ale půl stránky A4. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Dnes jedeme podle dalšího zde obvyklého častého principu - čím menší problém pro společnost, tím širší řeč o něm tady probíhá. A protože všechny tyto věci si potřebujeme dříve, než začneme o věci hlasovat, v klubu probrat, rád bych požádal o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání čtvrt hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Omluvím se panu poslanci Chalupovi, rozpravu bych měl nyní přerušit, což je asi správné, protože jsme chtěli polední pauzu. Jednání tedy uprostřed rozpravy přerušuji. Pan poslanec Chalupa byl do ní řádně přihlášen.

Přeji vám dobrou chuť. Prosím vás, polední přestávka bude do 14.30 hodin. Nebyla podána žádná přihláška do interpelací, takže ve 14.30 hodin bude normálně pokračovat pořad, který je schválen a který je na tabuli. Počítejte s tím, že v půl třetí pokračujeme ve schváleném pořadu, interpelace dnes nebudou. Dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno v 13.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP